MCV Decor

Politica de Confidenţialitate
privind prelucrarea datelor personale în cadrul site-ului www.mcvdecor.ro

Cunoaștem importanţa datelor dumneavoastră personale şi ne angajăm să protejăm confidențialitatea şi securitatea acestora.  Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.mcvdecor.ro ( denumită în continuare „Site-ul”)

Cine suntem și cum ne puteți contacta

www.mcvdecor.ro este  site-ul web al  S.C. MCV-PVC DECOR S.R.L.,  persoană juridică românâ, cu sediul social în STR. AUREL PERȘU NR. 153, CORP B, ET. 2, AP. 34, COD POȘTAL 041719, SECTOR 4, BUCUREȘTI,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2810/2019, cod unic înregistrare 40730756 ( denumită în continuare “MCV Decor” sau “noi”)

Ce date personale colectăm și cum le folosim

Dacă sunteți vizitator al Site-ului MCV Decor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar dacă le furnizați în mod direct , cum ar fi datele pe care le furnizați folisind canalele din cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel. ( nume, adresă de email, număr de telefon).

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntară.

Atunci când ne contactați în urma navigării pe site-ul  www.mcvdecor.ro pentru solicitarea unei oferte personalizate, colectăm urmatoarele date personale: nume, adresa de email și număr de telefon. Colectăm şi utilizăm aceste date personale care sunt strict necesare pentru realizarea următoarelor scopuri:

  • transmiterea de informații și oferte personalizate
  • gestionarea relațiilor cu clienții și colaboratorii noștri
  • menținerea optimă a relațiilor contractuale

Datele furnizate de către dumneavoastră trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar dumneavoastră trebuie să aveți dreptul de a le furniza. Sunteți astfel responsabil pentru datele pe care le furnizați atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor respective.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastră.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra de asemenea datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale.

Site-ul www.mcvdecor.ro  nu folosește module cookies și nu colectează datele dumneavoastră personale în alte moduri în afara celor descrise mai sus. De asemenea, nu partajăm datele dumneavoastră personale către terți și ne asigurăm că ele sunt prelucrate exact aşa cum este descris în prezenta Politică de Confidenţialitate.

S.C. MCV- PVC DECOR S.R.L.